Nëntë Shenja të një Kishe të Shëndetshme

Nga Gospel Translations Albanian

Shko te:navigacion, kërko

Related resources
More By Mark Dever
Author Index
More About The Nature of the Church
Topic Index
About this resource
English: Nine Marks of a Healthy Church

© 9Marks

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By Mark Dever About The Nature of the Church

Translation by 9Marks

Table of contents


Hyrje
  1. Predikimi ekspozues
  2. Teologjia biblike
  3. Një kuptim biblik i lajmit të mirë
  4. Një kuptim biblik i kthimit në besim
  5. Një kuptim biblik i ungjillëzimit
  6. Një kuptim biblik i anëtarësisë së kishës
  7. Disiplina kishtare biblike
  8. Përkujdesja për nxitjen e dishepullizimit dhe rritjes së krishterë
  9. Udhëheqja biblike e kishës
Përfundim
Shtojcë Një besëlidhje tipike e një kishe të shëndetshme
About This Book