John Piper Resources

Nga Gospel Translations Albanian

Shko te:navigacion, kërko
Fjala u bë mish By John Piper | Desiring God
A është Perëndia për ne apo për Vetveten? By John Piper | Desiring God
Hapi sytë e mi që të mund të shoh By John Piper | Desiring God
Në fillim ishte Fjala By John Piper | Desiring God
Shitja e Jozefit dhe Biri i Perëndisë By John Piper | Desiring God
Kënaqësia e Perëndisë në Birin e Tij By John Piper | Desiring God
Mbështetur prej Hirit Sovran - Përgjithmonë By John Piper | Desiring God
Gjëra të Mrekullueshme nga Fjala Jote By John Piper | Desiring God
Perëndia nuk e kurseu Birin e vet By John Piper | Desiring God
Perëndia drejtësoi të paudhët By John Piper | Desiring God
Perëndia na forcon përmes Ungjillit By John Piper | Desiring God
Forconi duart e njëri-tjetrit në Perëndinë By John Piper | Desiring God
Origjina e mëkatshme e Birit të Davidit By John Piper | Desiring God
Pse dhe si e kremtojmë Darkën e Zotit By John Piper | Desiring God
Çfarë ndodh në lindjen e re? Pjesa 1 By John Piper | Desiring God
Çfarë ndodh në lindjen e re? Pjesa 2 By John Piper | Desiring God
Pse vdiq Jezusi dhe u ringjall sërish? By John Piper | Desiring God
Mburrje vetëm në Kryqin By John Piper | Desiring God
6 Aspektet e Përulësisë By John Piper | Desiring God