John Piper Resources

Nga Gospel Translations Albanian

Shko te:navigacion, kërko
A është Perëndia për ne apo për Vetveten? By John Piper | Desiring God
Kënaqësia e Perëndisë në Birin e Tij By John Piper | Desiring God
Mbështetur prej Hirit Sovran - Përgjithmonë By John Piper | Desiring God
Perëndia drejtësoi të paudhët By John Piper | Desiring God
Forconi duart e njëri-tjetrit në Perëndinë By John Piper | Desiring God
6 Aspektet e Përulësisë By John Piper | Desiring God