Këshilla për Pastorët: Si ti ndihmoni njerëzit tuaj të jenë më të kënaqur në Zotin

Nga Gospel Translations Albanian

Shko te:navigacion, kërko

Related resources
More By John Piper
Author Index
More About Pastoral Ministry
Topic Index
About this resource
English: Advice to Pastors: How to Help Your People Be More Satisfied in God

© Desiring God

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By John Piper About Pastoral Ministry

Translation by Bestar Flamuraj

Review You can help us improve by reviewing this translation for accuracy. Learn more (English).


1. Duaje Zotin me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd, me gjithë mëndjen tënde, me gjithë forcën tënde në prezencën e personave të tjerë . Eshtë ngjitëse.
2. Duajini njerëzit e tjerë nga fuqia e hirit të Perëndisë. Që do të thotë, tregojuni atyre bukurinë e Krishtit nëpërmjet dashurisë së tij për ta në mënyrën që ju i doni.
3. Tregoni histori rreth atyre që janë magjepsur nga bukuria dhe lavdia e Zotit. Me sa duket, folësit e vërtetë të eksperiencave njerëzore në lidhje me Zotin janë shumë zgjuese.
4. Përshkruani vlerën e Zotit—thesarin e tij—në terma bujare.
5. Mësojini njerëzit si të luten për transformimin e vetë zemrave të tyre, kjo do të thotë, mësojini ata si të luten ashtu siç lutej psalmisti.
6. Modeloni për njerëzit meditim dhe reflektim të zgjeruar për fjalën e Perëndisë. Shumica e njerëzve nuk dine si ta kuptojnë një fjalë, një frazë, ose një fjali të shkrimit, parashtrojeni dhe kujotjeni herë pas here në mëndjen e tyre, shikojeni nga anë të ndryshme, bëni shumë pyetje rreth kësaj, dhe aplikojeni në aspekte të ndryshme të jetës së tyre, dhe mendoni për analogjitë e kësaj në mëndjen e tyre.
7. Tregojuni njerëzve si të gjejnë premtime specifike, të veçanta në Bibël. Kur Pali thotë te Romakët 15:13, "Dhe Perëndia i shpresës le tju mbushë me çfarëdo gëzimi dhe paqe me anë të besimit. . .", ai po thekson gëzimin dhe paqen e madh ndërsa ne besojmë në premtimet e mëdhaja dhe të çmuara të Zotit. Kështu që, njerëzit kanë nevojë të bëjnë kërkime më specifike për premtimet dhe ti mbajnë ato në mëndjen e tyre dhe të jetojnë me to gjatë gjithë ditës..
8. Lutuni për njerëzit tuaj që zemrat e tyre të jenë të zbutura, të ofruara dhe më shumë të prekshme ndaj bukurisë së Krishtit.
9. Ndihmojini njerëzit tuaj të shikojnë më pak televizor. Pak gjëra në kulturën tonë janë më shpirtërore sesa televizori. Madje edhe të ashtuquajturat emisione "të mira" janë pak a shumë banale, vulgare dhe çdo gjë tjetër përveç kultivimit të një kapaciteti të thellë e të pasur për të kënaqur Zotin. Dhe kur i shton kësaj gjithë ato reklama që shoqëron çdo emision, nuk është çudi se përse kaq shumë profesorë të Krishterë nuk janë në gjëndje shpirtërisht të pa aftë për të provuar mendime të forta dhe emocione të thella.
10. Drejtoini njerëzit në biografinë kryesore të Zotit. Mundimet dhe triumfet e të Krishterëve që kanë njohur lavdinë dhe madhështinë e Zotit janë shumë tërheqëse dhe zgjuese.
11. Tregojuni njerëzve si të zhvendosin gëzimet e tyre në gjërat nayrale në gëzim në Zotin. Ajo që dua të them është kjo. Madje edhe personi me më pak gëzim ka një ose dy gjëra që e bëjnë të lumtur. Mund të jetë familja e tyre. Mund të jetë qielli i natës në pyjet veriore. Mund të jetë peshkimi. Ndihmoji ata të bëjnë një zhvendosje, që do të thotë, të marrësh rreshtin e muzikës të quajtur "gëzim" në shpirtin e tyre dhe ta zhvendosësh nga diçka natyrore në diçka mbinatyrore nga një akt besimi në Zotin, ai i cili krijoi familjen, qiellin apo peshkimin. Ndihmojini ata të shikojnë se të gjitha gjërat që janë vërtet të hirshme në këtë botë, të cilat japin gëzim në zemrat e tyre, janë dhurata nga Zoti dhe janë reflektime të karakterit dhe mirësisë së tij. Nëse ata mund të jenë të gëzuar në gjëra natyrale, atëhere nga hiri i Shpirtit të Shenjtë ata mund ti zhvendosin gëzimet e tyre në një nivel më të lartë dhe kështu të zbulojnë gëzim në Zotin.
12. Bëjuni thirrje njerëzve të rrëfehen dhe të heqin dorë nga mëkatet që i bëjnë të ndihen keq dhe që bllokojnë dashurinë e vërtetë të Zotit.
13. Mësojini ata rreth nevojës dhe vlerës së vuajtjes në jetën e Krishterë dhe që është e papërfillshme në krahasim me lavdinë që do të zbulohet.

Këto janë disa nga gjërat që mund tju ndihmojnë.

Ajo që mund të them është se gjërat më të dobishëm janë të thjeshta për tu ndjekur në vetë shpirtin tuaj dhe cila është ajo gjë e bukur në Zotin në ju sesa ta ndash atë me të tjerët.

Bekime mbi ju ndërsa kryeni detyrën e madhe duke i shërbyer Zotit në bashkësinë tuaj.